Novinky

Novinky

Zápis do klubu sa koná počas celého školského roku 2016/2017, a to:

každý pracovný deň od 17tej hodiny od 5. septembra 2016 osobne,

alebo písomne emailom a zaslaním prihlášky.

Miesto zápisu: ZŠ Prokofievova, MŠ Vavilovova ul. 18, Bratislava.

Informácie tel. 0905790638, mail: danubia.eb@gmail.com

FB stránka DANUBIA - klub modernej gymnastiky