Novinky

Kontakt

KMG DANUBIA
Topoľčianska 33
85105 Bratislava

Korešp. adresa:  
Zafírova 3
85110 Bratislava


tel. : +421905790638
e-mail: danubia.eb@gmail.com
web: www.danubia-gymnastika.sk
 

predsedkyňa oddielu: PhDr. Erika Brandnerová