Novinky

Odkazy

Slovenský zväz modernej gymnastiky - www.szmg.sk

Český zväz modernej gymnastiky - www.csmg.cz

Európska gymnastická federácia- www.ueg-gymnastics.com

Medzinárodná gymnastická federácia- www.fig-gymnastics.com

LOOK SPORTSWEAR - www.looksport.sk

Gymnastické náčinie- www.natalyshop-sasaki.com

Fanúšikovské stránky- www.progym.cz